MUDr. Jiří Kašuba

praktický lékař

Jiří Kašuba

Poskytuji diagnostickou a léčebně preventivní péči pro dospělé v rozsahu všeobecného lékařství. Zakládám si na osobním přístupu a samozřejmostí poskytované péče je návaznost na kvalitní odborné služby ambulantních specialistů. Na základě uzavřené smlouvy se zaměstnavatelem poskytuji závodní preventivní péči pro zaměstnance. Ordinace se nachází v centru Pardubic, v blízkosti hlavního nádraží.

 • Kurz myoskeletální medicíny zakončený atestací
 • Kurz z pracovního lékařství: smluvní lékař pracovnělékařské preventivní péče
 • Kurz praktické diabetologie: standardní péče o pacienty s DM 2.typu
 • Atestace z leteckého lékařství, pověření ÚCL, AME 162
Smluvní zdravotní pojišťovny
VZPVoZPČPZPZPMVOZP

Aktuality

27.12. 2023

Plánovaná dovolená lékaře a zdravotní sestry 28.12.-29.12. 2023. Akutní případy bude řešit MUDr. Jiráň (čtvrtek 28.12. 2023) a MUDr. Kotasová (pátek 29.12. 2023).

27.6. 2023

Plánovaná dovolená lékaře a zdravotní sestry 21.8. - 1.9. 2023. Akutní případy bude řešit MUDr. Kotasová.

27.6. 2023

Plánovaná dovolená lékaře a zdravotní sestry 3.7. - 4.7. 2023 a 7.7. 2023. Akutní případy bude v pondělí a úterý řešit MUDr. Kotasová. V pátek 7.7. 2023 bez zástupu.

Ordinační doba

Po7:00 - 13:00
Út7:00 - 12:00
St7:00 - 12:0014:00 - 18:00
Čt7:00 - 13:00
7:00 - 11:00

7:00 - 9:00 akutní případy, od 9:00 mají přednost objednaní pacienti.

Odpolední ambulance pouze po předchozím objednání.

Rozsah péče

 • diagnostika a léčba v rozsahu primární péče
 • preventivní prohlídky základní i nadstandardní
 • dispenzární péče při chronických onemocněních, včetně arteriální hypertenze, diabetu 2. typu a poruch metabolism
 • odběry krve, výtěry k laboratornímu vyšetření, Statim - na počkání přímo v ordinaci INR, glykémie, CRP, přítomnost Streptokoka, TOKS - okultní krvácení
 • drobná chirurgie (sutura drobných ran, extrakce stehů, převazy, …)
 • očkování povinné i nadstandardní, včetně zajištění očkovacích látek (proti tetanu, pneumokoku, meningokoku, klíšťové encefalitidě, chřipce, žloutenkám A/B, tyfu, pásovému oparu, černému kašli, …)
 • pracovnělékařské služby se zaměřením na Předpis č.101/1995 Sb. (způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy)
 • posuzování zdravotní způsobilosti pilotů sportovních létajících zařízení ve smyslu § 84c odst.(3) a) zákona o civilním letectví

Preventivní prohlídky, prohlídky do zaměstnání, předoperační vyšetření, posudky k řízení motorových vozidel, k držení střelné zbraně, atd. se provádějí pouze po předchozím objednání.

Injekce, odběry, výtěry, očkování, lístky PN – přednostně bez čekání

Odběry krve a biologického materiálu denně 7:00 - 8:30

Odvoz biologického materiálu (krev, moč, stolice, hnis, sputum, výtěry…) je realizován každý den smluvní laboratoří v 9:00 hodin. Přicházejte k odběrům proto ideálně do 8:30 a nalačno.

Ceník výkonů

Lékařské vyšetření na vlastní žádost (pro cesty do zahraničí, před ústavním léčením, lázněmi pro samoplátce, před interrupcí apod.)600
Pracovnělékařská prohlídka (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní), vyšetření a posudek k pracovní činnosti600
Lékařská prohlídka pro piloty SLZ (sportovních létajících zařízení) - vydání osvědčení o zdravotní způsobilosti 2. třídy700
Vyšetření a posudek zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, držení střelné zbraně, vydání zdravotního průkazu, profesní průkazy500
Lékařská zpráva pro účely komerčního pojištění, vyplnění oznámení pojistné události (úrazu)300
Posudek o bolestném500
Vyšetření a zpráva v případě úrazu nebo napadení jinou osobou500
Potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu a k účasti na rekreačních akcích200
Posudek o zdravotní způsobilosti k organizované sportovní činnosti200
Očkování na vlastní žádost (bez ceny vakcíny)200
Výpis z dokumentace pro závodního lékaře300
EKG vyšetření200
Potvrzení o zdravotním stavu200
Jednoduché administrativní výkony100
Žádost o umístění do domova důchodců, domu s pečovatelskou službou300
Lázně - administrativní poplatek100
Kopie ze zdravotní dokumentace pro vlastní potřebu – 1 stránka5

Kontakt

Celinor Plus s.r.o.

Náměstí J. Pernera 217

Pardubice 530 02

IČ: 28817052

+420 724 850586

info@kasuba.cz